Naše kompletné služby

Vo firme Mgr. Marianny Sivčovej pristupujeme k účtovníctvu komplexne a tak svojim klientom dokážeme ponúknuť nielen vedenie jednoduchého i podvojného účtovníctva, ale i viac ďalších súvisiacich služieb, ako je ekonomické poradenstvo alebo mzdová agenda. Sme tu, aby sme pre Vás vytvorili kombináciu, ktorá Vám bude maximálne vyhovovať a ktorá Vaše podnikanie pomôže posunúť dopredu. Aby sme sa na takom balíčku služieb dohodli, stačí sa nám ozvať a dohovoriť sa s nami na termíne osobnej schôdzky. Budeme sa na Vás tešiť!

Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovníctva tvorí hlavný pilier ponuky našej spoločnosti. Pre drobných živnostníkov, zabehnuté spoločnosti, ale i občianske združenia a neziskové organizácie starostlivo vedieme všetku evidenciu a dokumentáciu a o svojich výsledkoch ich pravidelne informujeme. Akú formu výstupu by naša práca mala mať a akým spôsobom nám budete odovzdávať doklady na spracovanie, je len na Vás,  my sa vždy snažíme prispôsobiť Vašim potrebám a možnostiam. Pri vedení jednoduchého aj podvojného účtovníctva používame osvedčený software a samozrejmosťou je pre nás vecná i formálna korektnosť našich záznamov.

Podvojné účtovníctvo zahŕňa mimo iné:

 • spracovanie účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidenciu majetku
 • evidenciu zásob
 • spracovanie ročných závierok
 • rekonštrukciu účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka a knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidenciu majetku
 • evidenciu DPH
 • spracovanie ročných závierok
 • rekonštrukciu účtovníctva

Mzdová agenda

Pri  účtovníctve nekončíme. Väčšina podnikateľov totiž potrebuje oveľa viac než len to. Napríklad mzdovú agendu, ktorá za nich zariadi všetky ich povinnosti plynúce z role zamestnávateľa. Každý mesiac spracúvame mzdy Vašich zamestnancov, ale vybavujeme aj ich príchody a ukončenia zamestnaneckého pomeru alebo všetky kontakty s inštitúciami.

Okrem toho v rámci mzdovej agendy zaisťujeme:

 • evidenciu zamestnancov
 • zhotovenie pracovných zmlúv
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • spracovanie výplatných pások a listín
 • potvrdenia pre zamestnancov
 • mesačné prehľady a ročné hlásenia
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy

Daňové priznania

Vaše daňové priznania radi spracujeme v termíne a precízne.

Ponúkame spracovanie daňových priznaní k všetkým nasledujúcim typom daní:

 • dane z príjmov fyzických a právnických osôb
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z prevodu nehnuteľností a ďalšie.

V oblasti daní ponúkame i kvalitné poradenstvo, zastúpenie pri daňových kontrolách alebo registráciu na daňové účely.

Ekonomické poradenstvo

Pretože sa v oblasti účtovníctva pohybujeme dlhodobo, vieme, čo robiť, aby ste sa v oblasti daní nestratili. Radi Vám pomôžeme s akýmkoľvek problémom, s ktorým za nami prídete, podrobne ho zanalyzujeme a ponúkneme Vám optimálne riešenie. Pravidelne zodpovieme i na všeobecné otázky z daňovej a ekonomickej oblasti alebo riešime bežné problémy, ako je vypracovanie vnútorných účtovných smerníc spoločnosti alebo jednania s relevantnými inštitúciami.